Alevi Cemevi Zaandam (ACZ) çok yakın bir zamanda yeni inşa edilmiş, 150 metrekare salonu, 150 metrekare büro, eğitim ve çalışma odaları ve lokali’nin bulunacağı binasına kavuşmayı planlamakta idi. Birkaç alternatifi bulunan Alevi Cemevi Zaandam yönetimi 07 Şubat 2016 da yaptığı genel kurulundan sonra bina seçimini yaptı ve kısa bir zaman içinde alım-satım işlemlerini ve finans sorununu halletmeyi başardı. Bütün üyelerimizin, bütün alevi canların ve dostların ellerinden gelen yardımı esirgemeyecekleri muhakkaktır. Toplumumuzu ve inancımızı deforme edip kirli savas ve sömürü aygıtlarının bir parçası haline getirmeye çalışan egemen güçlerin piyonu durumundaki deformasyon ve asimilasyon gayretkeşlerinin varlığı, biz yoluna, pirine, rehberine ve mürşidine bağlı alevi canları daha da motive etmektedir. Dünya barışının değişmez faktörü olarak alevilik inancı ve toplulukları bu misyonlarından asla taviz vermeyeceklerdir. Hiçbir güç Alievi’nin evlatlarını, yol önderlerini yolundan vazgeçiremeyecek, dünya serbest piyasa ekonomisinin bir sonucu olan savaş politikalarının birer dolgu malzemese haline getiremeyecektir. İnancımızdaki insan sevgisi, barış ve insan hakları karakterimizi, Hakk, Muhammed, Ali bendeliğimizi asla terketmeyeceğiz. Hz. Ali’nin aklı ve dirayetini, İmam Hüseyin’in iman ve haysiyetini kimliğimiz olarak kalbimizin üstünde onurla taşımaya devam edeceğiz. İbadetlerimizin düzenli olarak yapılacağı Alevi Cemevi Zaandam’in gerekliliği ve sevgisi ile dayanışma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hollanda daki alevi toplumunun sinmişliğine, ilgisizliğine, sessiz kalışına ve asimilasyoncuların potansiyeli olmasına sebep olan bütün şartları ortadan kaldırmak inancımızın çocuklarımız vasıtasıyla devamı için ortamlar hazırlamak en önemli hedeflerimiz ve amaclarımız arasındadır. Bütün canları dayanışma içinde, birlik ve dirlik içinde birlikte yarınlarımızı yaratmayı, çocuklarımızı gümansız ve inançsız bırakmamayı yaşantımızın en önemli görevi addediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Alevi Cemevi Zaandam İnanç ve Kültür Derneği