İMAM ALİ (A.S)

De wortels van de Alevitisme berusten op gebeurtenissen na de dood van de profeet Mohammed. Maar de Alevitisme die we hier behandelen is diegene die in Anatolia (Turkije) nageleefd wordt en verschilt significant op zowel geloofs gebied als op culturele gebied, van de Sjiitisme (die in Iran en Zuidelijk Irak uitgedragen wordt). Eerst gaan we kijken hoe de Alevitisme is geboren.
Na de dood van de profeet Mohammed werd men geconfronteerd met ongeregelheden wie de opvolger van hem zou zijn (de eerste khalif). Hierbij zijn de eerste zaadjes van Alevitisme-Soennitisme gezaaid. Hoewel de profeet Mohammed, toen hij nog in leven was, had meegedeeld dat Ali zijn opvolger zou zijn (de eerste khalif) is zijn wil na zijn dood niet gerespecteerd en terwijl Ali bezig was met de voorbereidingen voor de begrafenis, wed door anderen ruzie gemaakt over wie Mohammed moest opvolgen.
Uitendelijk is door vooraanstaanden besloten dat Ebu Bekir de khalief mocht worden. Afgesproken was dat na Ebu Bekir, Ömer en daarna Osman de khalief zou worden. Hoewel Ali hiertegen was ging hij hier niet tegenop omdat hij bloedvergieten tussen de moslims wou voorkomen. Wegens deze onrechtmatigheid en later de drama van Kerbela zorgden ervoor dat de Alevitisme zijn plaats heeft ingenomen buiten de Arabische wereld, zoals Anatolie.
Alle khaliefs hebben tijdens hun regeerschap geen rekening gehouden met het volk. De laatste khalief, Osman, is vermoord door het volk omdat hij zijn eigen familie altijd voortrok en ze plaatste op strategisch belangrijke posten. Na de dood van Osman werd Ali na veel aandrang van de bevolking tot vierde khalief benoemd.
Maar de gouverneur van Damscus (Syrie) Muaviya, weigerde Ali als khalief te erkennen en zette de bevolking op tegen Ali, omdat hij zelf khalief wou worden. Hoewel Ali meerdere keren Muaviya aangemaanda had hierover hielp dit niet. Muaviya verklaarde Ali de oorlog en de twee machten troffen elkaar aan op oorlogsgrond. Net toen Ali’s soldaten aan het winnende hand waren heeft Muaviya een list bedacht en beval zijn mannen om de paginas van de Koran te bevestigen aan hun bogen een speren. Toen Ali dit zag gaf hij zijn mannen bevel niet aan te vallen.
Ali werd 24 Januari 661 vermoord door een huurling van Muaviya, toen hij aan het bidden was. Hierdoor is Muaviya khalief geworden waarmee ook onderdrukking en het bloedvergieten begon.

İMAM HASAN (A.S)

De tweede imam Hasan (a.s) is geboren in de maand Ramadan. Zijn vader was Ali en zijn moeder Fatima (de dochter van de profeet). Hasan kreeg zijn opleiding van zijn opa maar ook voor een groot deel van zijn vader en moeder. De profeet was doel op z’n kleinzoons (Hasan en Hüseyin)

Na de dood van Ali werd Hasan de tweede imam. Na zijn imamschap kreeg Muaviya hiervan lucht en om zijn eigen greep te kunnen vergroeten en uit te breiden was hij tegen- en bestreed hij de imamschap van Hasan.
Ook Hasan weigerde omwille van geloof en khaliefschap bloed te vergieten en dus kwam hij overeen met Muaviya dat, als er geen bloed vergoten zou worden dat hij met zijn wensen instemde. Maar muaviya hield zich niet aan zijn woord en zag imam Hasan nog altijd als een gevaar voor zich en kon hem niet uitstaan. Door een list te bedenken liet hij hem vermoorden door vergiftiging. imam Hasan was 47 jaar torn hij vermoord werd en is in Medina (Saudi Arabie) begrafen.

İMAM HÜSEYIN (A.S)

Imam Hüseyin is geboren in Medina (Saudi Arabie), Ali is zijn vader en Fatima zijn moeder. De profeet hield erg veel van Hüseyin, hij was zijn favoriete kleinzoon.

Hüseyin, werd na de dood van zijn broer, Hasan, imam.

Intussen was Muaviya ziek en stervend en daarom was zijn zoon Yezit khalief geworden. Yezit hield alleen van feesten en tirannie. Niets kon hem schelen, als aan zijn wens maar voldaan werd.
Het geloof, Islam, kon hem niets schelen. In z’n geloof was stelen, vermoorden en tiranie een vrij spel geworden terwijl de echte islam deze huis verbod.
Hüseyin zag dit gevaar en probeerde de mensen te waarschuwen. De bevolking van Kufe (Irak) wou Hüseyin als de leider zien avn de Islam maar op weg naar Kufe werd Hüseyin, door een 20.000 sterke soldaten, vermoord met al zijn familieleden (in totaal 72 leden) op een plaats genaamd KERBELA! Alleen een persoon overleefde deze massaslachting.

İMAM ZEYNEL ABiDiN(A.S)

Vierde Imam Zeyelabidin, overleefde de dood tijdens de massaslachting in Kerbela omdat hij niet deel kon nemen aan de gevechten door zijn ziekte. Hüseyin is zijn vader en zijn moeder, Sehrebanu, is de dochter van de Iraanse Sjah Yezdgird.
Zeynülabidin (a.s) na de dood van zijn vader in Kerbela (imam Hüseyin) imam. Het was een tijd van onderdrukking en tiranie. Ondanks dit vertelde hij over de massaslachting in Kerbela en probeerde de mensen op het rechte pad te houden.
Hij werd vermoord door vergiftiging en is begraven in Medina.

İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)

Vijfde imam is Muhammed Bakir (a.s), geboren in Medina.Hij werd imam toen hij 38 jaar oud was
Hij was 19 jaar lang imam en werd vermoord. Ligt begrafen in Medina.

İMAM CAFER SADIK (A.S)

Zesde Imam is Cafer Sadik (a.s). Hij werd imam toen hij 31 jaar oud was.

Zijn tijdstip was de ondergang van de Ümeyyeogullari dynsaty en de opkomst van de Abbasogullarinin dynasty. Imam Cafer Sadik (a.s) sloeg alle aanbiedingen die hem hoge posten konden leveren af omdat hij wist dat de Abbasis ook alleen eruit waren om hun tiranie te vergroten en hun greep te versterken. Hij was een geleerde en een wetenschapper. Hij werd op zijn 65ste jaar vermoord door vergiftiging.

İMAM MUSA KAZIM (A.S)

De zevende imam is Imam Hz.Musa Kazim (a.s), hij is geboren in het dorpje Ebva welke tussen Mekka en Medina ligt. Zijn vader is Imam Cafer Sadık en zijn moeder heet Hamide. Hij werd een imam toen hij 20 jaar oud was.

Imam Musa Kazim (a.s) preekte het volk wat de islam inhoudelijk in het echt was en hij vertelde de mensen om ver te blijven van heersers die met tiranie en onderdrukking regeerden. De toenmalige heerser, Harun Resit, die tot de Abbasi dynasty behoorde, was bang dat de preken van Imam Musa Kazim het volk tegen zijn tiranie en onderdrukking zouden opzetten en besloot daarop om Imam Musa Kazim gevangen te laten nemen en hem stiekem van Medina naar Baghdat te laten brengen zonder dat iemand het gemerkt heeft. In Baghdag heeft hij Imam Musa Kazim in een kerker laten gooien.
Daar probeerden de heersers van materie en tiranie om ook de imam de beinvloeden door het aanbieden van geld, bezit, toekomst etc… Maar de imam was hier niet onder de indruk van.
Ondanks dat de imam in de kerker was gegooid verloor hij niet zijn invloed onder het volk. Harun Resit was hier bang voor en beval om de imam over te plaatsen naar een andere gevangenis geleid door een jood genaamd, Sindi Ibn-I Sahik, beval hem de imam te vermoorden door vergiftiging.
Imam Musa Kazim werd vermoord door vergiftiging in een gevangenis in Baghdat, hij werd 55 jaar oud. Zijn graf ligt nabij Baghdad in een stad genaamd Kazimeyn.

İMAM ALi RIZA (A.S)

De achtste imam is, Imam Hz. Ali Riza (a.s) en hij werd geboren in Medina, zijn vader is imam Musa Kazim (a.s), en zijn moeder heet Necme. Hij werd imam toen hij 35 jaar oud was.

Om de steun van het volk te kunnen winnen heeft de Memun, een sultan van de Abbasi dynasty, imam Riza uitgenodigd om van Medina naar Horasan te komen. Hoewel Memun de imam scheen te vereren en hem de khalifaat aanbood is dit door de imam afgewezen omdat dat alleeen maar een scheen, een spel was. De imam wilde niet verantwoordelijk zijn voor de tiranie en moorden die door de vader van Memun waren gepleegd.
Na de afwijzing heeft Memun de imam de troonopvolging aangeboden en de imam verteld dat hij geen andere keuze heeft dan deze aanbod te accepteren. De imam accepteerde dit onder de voorwaarden dat Memun niet zou interruperen wat betreft de staatszaken.

Imam Riza was iemand die grote kennis bezat. Hierdoor werd hij erg vereerd en geliefd. Op een dag vertelde Memun de imam om de feest gebed af te nemen. De imam heeft dit aanbod geaccepteerd maar ook gelijk verteld dat hij net zo zal bidden als Muhammed dat deed. Op de dag van het gebed, op blote voeten en eenvoudig gekleed, ging hij op weg naar de plaats waar het gebed afgenomen zou worden, werd hij groots ingehaald door het volk. De mannen van Memun, die in vrolijke en nieuwe kleren op paarden naar de plaats van het gebed waren gekomen, wisten niet wat ze moesten doen bij het zien van deze verering aan de imam. Ze waren erg verbaasd en wisten dat het spel van Memun, om de imam van het volk te verdrijven, niet was gelukt en dat het volk juist de iemam meer ging vereren.
Dit konden ze niet accepteren en daarom hebben ze de imam op 55 jarige leeftijd vermoord door vergiftiging. Ze hebben zijn lichaam bij een stad, die Tus heet, begraven. Heden is deze stad bekend onder de naam Meshed en is een pelgrimsoord voor de vereerders van de imam.

İMAM MUHAMMED TAKi (A.S)

De negende imam heet imam Hz.Muhammed Taki (a.s), hij werd geboren in Medina, zijn vader is Imam Riza, en zijn moeder heet Sebike.

Toen hij imam werd was hij nog klein, maar hij beschikte over een enorme kennis waarmee hij ieders probleem kon oplossen en kon alle vragen beantwoorden die aan hem gesteld werden om zijn kennis te testen.

Doordat Imam Muhammed Taki (a.s) erg vrijgevig was werd zijn bijnaam ook Taki.

De toenmalige khalief Mutasim, een lid van de Abbasi dynasty, was niet blij met het feit dat de imam erg geliefd was en veel kennis bezat waardoor hij werd vereerd en beval zijn mannen om imam Muhammed Taki naar Baghdad te halen en het te vermoorden door vergiftiging. hij ligt begraven bij zijn grootvader imam Musa Kazim.

İMAM ALi-EL NAKi (A.S)

Imam Ali Naki werd gebren in Medina en verloor zijn vader op jonge leeftijd. Hij leefde in de tijdperk waarin de Abbasi khaliefen Memum, Mutasim, Vasik, Mutevekkil, Muntasir, Müstain en heersten.

De gouverneur van Medina vertelde de khalief Mutevekkil, dat het volk imam Ali Naki erg vereerde en dat hij erg geliefd was onder het volk en dat dit wel eens gevaarlijk kon zijn. Meerdere malen hebben ze het huis van de imam doorzocht om hem en zijn aanhangers te kunnen intimideren. Toen dit niet hielp en om een oogje op de imam te kunnen houden en hem te kunnen kontroleren beval Mutevekkil de imam om naar de stad Samerra te komen welke indertijd de hoofdstad was van de khalifaat.
Mutevekkil, was de meest vijandige khalief van de Ababsieten tegenover de volgelingen van de Ehlibeyt -dit zijn de profeet Muhammed, imam Ali, Fatima (de vrouw van Ali), imam Huseyin (zoon van Ali) en imam Hasan (zoon van Ali)-
Bewust ging hij imam Ali in het openbaar beledigen en door zijn bevel is het graf van imam huseyin vernietigd.

De khalief was bezig met tiranie en met feestjes. De eigendommen van het volk werden voor eigen doelen gebruikt. De imam was hiertegen en vertelde het volk om dit niet toe te laten en zsich niet te laten onderdrukken door de heersers. Dit beviel de khalief Mutezz niet en hij beval om de imam te vermoorden door vergiftiging. De imam werd 42 jaar oud.
Zijn graf ligh in het stadje Samerra

İMAM HASAN-EL ASKERi (A.S)

De elfde imam is Imam Hasan Askeri en is geboren in Medina. Zijn vader was imam Ali Naki en zijn moeder heette Hadis. Hij werd op 23 jarige leeftijd imam. Net als zijn vader werd imam Hasan Askeri door de heersers onder toezicht gesteld in het stadje Samerra in een kazerne vol met soldaten. Vandaar ook zijn bijnaam Askeri (wat zoveel beteken als Soldaat). Hij moest veel van zijn tijd in de gevangenis doorbrengen. Ondanks zijn gevangenschap heeft het volk toch veel van zijn ideen kunnen leren oppakken.

Imam Hasan Askeri (a.s.) was 28 jaar oud toen hij in Samerra vermoord werd door vergiftiging. Hij is begraven in Samerra.

İMAM MUHAMMED MEHDi (A.S)

De twaalfde imam is de zoon van Imam hasan Askeri en is gebiren in het stadje Samerra. Zijn moeder heet Nergis. Ze hebben hem bewust de naam Muhammed gegeven.
Zijn geboorte werd voor de meerderheid van het volk en zeker voor de spionnen van de Abbasi khalief geheim gehouden. Dit omdat er geloofd werd dat de profeet Mohammed meegedeeld had dat twaalfde imam een einde zou gaan maken aan de tiranie en onderdrukking van de Abbasi dynasty. Hierdoor was de Abbasi dynasty in twijvels and angst en smeedden plannen om de imam te kunnen vermoorden.
Toen de vader van de imam nog leefde konden alleen hele goede vrienden de imam bezoeken maar na de dood van zijn vader werd er een grote actie op touw gezet om de imam de kunnen vermoorden en om de imam te behoeden heeft God de imam uit het zicht van de mensen verwijderd.
Het leven van Imam Muhammed Mehdi kunnen we in tweeen delen.
1- Gaybet-I Sugra (de Kleine verdwijnening)

2- Gaybet-I Kübra (de Grote verdwijning)

Tijdens de Kleine verdwijning werden de naasten van de imam als vertegenwoordigers van hem aangesteld. Deze vertegenwoordigers gaven de vragen van het volk door aan de imam en andersom de antwoorden aan het volk.
Deze vertegenwoordigers zijn de volgende:
1- Abu Amr Osman bin Said

2- Ebu Cafer Muhammed bin Osman

3- Huseyin bin Ruh

4- Ali bin Muhammed
Door het sterven van de vierde vertegenwoordiger, Ali bin Muhammed werd de weg om kontakt te leggen met de imam afgeschafd waardoor er, met de imam, geen kontakt meer gelegd kon worden en hiermee is ook de Grote verdwijning begonnen.
Vanaf deze verdwijning heeft niemand meer kontakt kunnen leggen met de imam. Zijn volgelingen en vereerders wachten op de dag dat de imam tevoorschijn zal komen en een einde zal maken aan de tiranie, onderdrukking en slechte dingen op deze wereld.